AltraCura - Gespecialiseerde Thuisbegeleiding en Behandeling

Aanbod AltraCura

Begeleiding

Structuren en aanleren van gedrag

Een belangrijk element van ons aanbod is het structureren en aanleren van gedrag met als doel blijvende gedragsverandering. Er wordt gewerkt vanuit de ‘herstelgedachte’: herstel als het leren omgaan met en het doen accepteren van de beperkingen.
Naast het werken aan gedragsverandering bij volwassenen biedt AltraCura pedagogische zorg aan gezinnen met kinderen. Een eventuele aanwezige BOR (Begeleide OmgangsRegeling) kunnen wij ook begeleiden. De inzet van een BOR helpt (ex-) partners tijdens of na een echtscheiding in de omgang met de kinderen.

Voor onze eigen cliënten in begeleiding zijn wij ook 24h telefonisch beschikbaar. In geval van crisis zullen wij de cliënt door verwijzen naar de crisisdienst.

Behandeling

AltraCura is gespecialiseerd in de behandeling van psychische problemen van mensen die functioneren op het niveau van een licht verstandelijke beperking. Daarnaast is AltraCura gespecialiseerd in de behandeling  van mensen met autismespectrumstoornissen en aandachtstekortstoornissen. We passen onze behandeling zo goed mogelijk aan op de persoon zelf. 
We behandelen mensen poliklinisch. Dat betekent dat we zelf geen bedden hebben en niemand kunnen opnemen. Wel bieden we therapie aan op de locatie in Geleen waar je na een afspraak terecht kunt.

AltraCura biedt allerlei behandelingen. Zoals EMDR, behandelingen voor GGZ voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en GGZ voor ASS en ADHD.