AltraCura - Gespecialiseerde Thuisbegeleiding en Behandeling

Verwijzers

AltraCura is een gespecialiseerde en kennisintensieve zorgaanbieder in de sector Geestelijke Gezondheidszorg in het extramurale segment. Zonder oordelen werken wij samen met onze cliënten, familieleden en ketenpartners toe naar een vermindering van klachten en maatschappelijk herstel. 
Wij streven ernaar meer mensen een kans te geven op herstel en een betere kwaliteit van leven.

Naast het aanbod van ambulante specialistische begeleiding en behandeling kunnen wij verwijzers (gemeentes, ketenpartners) adviseren met specifieke vragen ten aanzien van onze gedeelde doelgroep of individuele complexe casuïstiek. Deze consultatiefunctie is beschikbaar voor alle professionele partners!

Begeleiding

Wij bieden ambulante specialistische begeleiding aan multiprobleemgezinnen, verslavingsproblematiek, (licht) verstandelijke beperkingen, ernstige gedragsproblemen, verzamelstoornis (hoarding) en problematische geestelijke beperkingen op latere leeftijd.

Vaak hebben onze cliënten een complex, nauw verbonden web aan problematieken op meerdere gebieden zoals wonen, werk, financiën, eigen verzorging, sociale contacten, etc. AltraCura fungeert dan als de ‘spin in het web’: wij coördineren de zorg, stemmen af met partners in de zorgketen (o.a. huisarts, politie, instellingen) en werken samen met betrokkenen. Ook betrekken wij altijd het netwerk van de hulpvrager bij de inzet van hulpverlening.

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Geleen en wij werken in opdracht van alle gemeenten in Limburg in het kader van het aanbieden van de maatwerkvoorziening begeleiding (Wmo). Daarnaast bieden wij ambulante individuele jeugdbegeleiding. Ook is AltraCura als GGZ-aanbieder actief in de langdurige zorg en wel specifiek voor psychiatrische patiënten (al dan niet met bijkomende aandoening(en)) in de thuissituatie. Voor deze doelgroep is AltraCura marktleider in het begeleiden van cliënten/systemen achter de individuele voordeur. 

Behandeling

Wij bieden behandeling aan volwassenen met licht verstandelijke beperking en psychische problemen én volwassenen met autismespectrumstoornissen en aandachtstekortstoornissen (ASS-ADHD). Wij willen graag voor deze mensen een goede behandeling bieden, die is toegespitst op de persoon zelf.

We behandelen poliklinisch, dat betekent dat wij geen bedden hebben en ook niemand een opname kunnen aanbieden. Wel bieden wij therapie aan bij ons op kantoor in Geleen, waar de cliënt na een afspraak terecht kan.