AltraCura - Gespecialiseerde Thuisbegeleiding en Behandeling

Partners

Wij werken met veel partners samen, waaronder de gemeenten in waar wij opereren.
 

Samenwerken in een cliëntsituatie

Vanwege de veelvuldigheid aan problemen in een cliëntsituatie is het voor de medewerkers van AltraCura van groot belang om betrouwbare samenwerkingspartners te vinden om de ondersteuning, die een cliënt en zijn systeem (gezin, familie, medebewoners, enz.) nodig heeft, gezamenlijk te realiseren.
 
AltraCura vormt hierin een betrouwbare partner met veel kennis en ervaring, een groot netwerk, directe inzetmogelijkheden, betrokkenheid, een partner die niet schuwt haar verantwoordelijkheid te nemen. Kortom een ‘aanpakkersmentaliteit’.
 
AltraCura heeft een gidsfunctie in het werken met 1 Gezin, 1 Plan (1 Huishouden, 1 Plan).
 

Signalering en doorverwijzing

Daarnaast spelen samenwerkingspartners een grote rol bij doorverwijzing van cliënten en/of signalering van problemen.
Naast huisartsen, praktijkondersteuners, behandelaars en sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen worden cliënten ook doorverwezen naar AltraCura door de ontslagbureaus van het ziekenhuis, andere zorgaanbieders, gemeenten, scholen, vluchtelingenwerk, participatiehuizen, welzijnswerk, raad van de kinderbescherming, reclassering, veiligheidshuis, zorgverzekeraar enz.
Medewerkers van MEE Zuid-Limburg kunnen jou helpen als onafhandelijk cliëntondersteuner.
Voor meer informatie, zie de website van MEE: http://meezuidlimburg.nl/
 
AltraCura beweegt zich als een spin in het web in het netwerk van de cliënt.
 

 

Partners