AltraCura - Gespecialiseerde Thuisbegeleiding en Behandeling

Cliëntenraad

AltraCura probeert haar cliënten en patiënten zo veel mogelijk te betrekken bij de bedrijfsvoering. Daartoe is een cliëntenraad ingesteld. Dit is een adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt over onderwerpen die voor cliënten en patiënten van belang zijn. De cliëntenraad vergadert twee keer per jaar op het hoofdkantoor van AltraCura: Gewandeweg 5, 6161 DJ Geleen.

 

Wat is de cliëntenraad precies?

De cliëntenraad bestaat uit (ex)cliënten of (ex)patiënten van AltraCura. De deelnemers van de cliëntenraad zijn niet in dienst van AltraCura en zijn dus onafhankelijk.

De cliëntenraad heeft als taak om de gemeenschappelijke belangen van cliënten en patiënten te behartigen. De cliëntenraad krijgt informatie over het beleid en mag hierin gevraagd en ongevraagd advies geven.

Daarnaast heeft de cliëntenraad wettelijke bevoegdheden volgens de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

 

Ben jij (ex)cliënt of (ex)patiënt bij AltraCura en lijkt het je leuk om deel te nemen aan de cliëntenraad, neem dan contact op het secretariaat van AltraCura: 046-4008009