AltraCura - Gespecialiseerde Thuisbegeleiding en Behandeling

Disclaimer

AltraCura spant zich in voor betrouwbare, zorgvuldige en actuele informatie op deze website.

AltraCura is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet. Voorbeelden zijn storingen, onderbrekingen, vertragingen of fouten in het verstrekken van informatie.

Ook aanvaardt AltraCura geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens AltraCura via deze website, behoudens opzet of grove schuld aan de kant van het AltraCura. AltraCura aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Wordt de informatie op de website ook schriftelijk verstrekt, dan zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn.

AltraCura garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van elektronische berichten.