AltraCura - Gespecialiseerde Thuisbegeleiding en Behandeling

Klachten

Als je ontevreden bent over de geleverde begeleiding of behandeling dien je dit te bespreken met de professional die betrokken is bij jouw behandeling of begeleiding. Jouw begeleider of behandelaar dus.

Als je samen niet tot een oplossing van het probleem komt, kun je contact opnemen met kantoor.

Als ook dan het probleem niet naar tevredenheid wordt opgelost, kun je je formeel wenden tot de directie.

Als overleg tussen jou en de directie ook niet tot een tevredenstellende oplossing leidt, kun je je wenden tot de Klachtencommissie van AltraCura. De klachtenfunctionaris van AltraCura maakt deel uit van deze Klachtencommissie.

Als je het fijner vindt om de klacht extern (buiten AltraCura) bespreekbaar te maken, dan kan er contact worden opgenomen met het Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht (ECKG) op nummer 023-70012120.

Medewerkers en directie handelen volgens het klachtenreglement. Een kopie hiervan kun je opvragen op kantoor.
 

Klachtencommissie

Het postadres van de Klachtencommissie is Gewandeweg 5, 6161 DJ Geleen. Telefonisch is de Klachtencommissie bereikbaar via 046-4008009 of 043-3580721. Je kunt ook mailen: klachtencommissie@altracura.nl
 

Andere klachten

Indien je een klacht hebt over het (her)indicatiebesluit van de gemeente dient je contact op te nemen met jouw gemeente.

Klachten over de eigen bijdrage kun je melden bij het CAK (www.hetcak.nl).