AltraCura - Gespecialiseerde Thuisbegeleiding en Behandeling

Kosten en vergoeding

De behandelingen die AltraCura SGGZ aanbiedt, vallen onder de ‘specialistische ggz’. Dat wilt zeggen dat je huisarts of andere betrokken specialist heeft bepaald dat je hulpvraag het beste kan worden opgepakt door een professional die veel verstand heeft van jouw problematiek. Daarom ben je dan bij ons aangemeld.

In Nederland heeft de overheid bepaald dat de zorg die binnen de ‘specialistische ggz’  valt, wordt vergoed vanuit het basispakket. Wel geldt hiervoor het wettelijk eigen risico van uw zorgverzekering en eventueel het vrijwillige eigen risico. Het wettelijk eigen risico is voor 2018 vastgesteld op € 385,-. Ook voor 2019 is het wettelijk eigen risico vastgesteld op € 385,-. Dit bedrag moet je wel zelf betalen. Als je ook andere zorgkosten hebt gemaakt, heb je mogelijk het eigen risico al opgebruikt.

Ongecontracteerde zorg

Zorgverleners sluiten vaak contracten met zorgverzekeraars. Hierin worden allerlei afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de vergoeding van zorg en prijzen van behandelingen. Niet alle zorgverleners zijn helemaal tevreden over deze contracten. Zij zijn van mening dat ze door die afspraken juist worden beperkt in hun werkzaamheden. Om die reden besluiten zij geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Zij leveren dan niet-gecontracteerde zorg.  

AltraCura SGGZ heeft geen contracten met ziektenkostenverzekeraars. Wij leveren dus ook ongecontracteerde zorg. 

Wat betekent ongecontracteerde zorg voor jou?

Wij leveren volgens dezelfde kwaliteitseisen als zorgaanbieders die wel gecontracteerd zijn.
Bij ongecontracteerde zorg moet je doorgaans eerst de rekening zelf betalen, voordat je deze rekening bij de zorgverzekeraar kunt indienen. Bij de meeste zorgverzekeraars kunnen wij dit voorkomen door jou een Akte van Cessie te laten tekenen. Dit is een formulier waarbij je door jouw handtekening te zetten, aangeeft in te stemmen dat we de rekening rechtstreeks bij de zorgverzekeraar mogen indienen. 
De behandelingen in de Specialistische GGZ worden vergoed door jouw zorgverzekering vanuit het basispakket. Omdat AltraCura SGGZ ongecontracteerde zorg biedt, wordt niet hetzelfde bedrag vergoed door de zorgverzekeraar, dan wanneer er sprake zou zijn van gecontracteerde zorg. Het deel dat niet vergoed wordt, wordt aangemerkt als eigen bijdrage. AltraCura SGGZ rekent het bedrag van eigen bijdrage niet aan jou door. Je betaalt dus GEEN eigen bijdrage! Dus bij AltraCura SGGZ betaal je hetzelfde als bij een gecontracteerde zorgaanbieder, namelijk jouw eigen risico. 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het secretariaat via 046-2089910.