AltraCura - Gespecialiseerde Thuisbegeleiding en Behandeling

GGZ voor Ouderen

Psychiatrische problematiek kent geen leeftijd en houdt dus niet plotseling op als iemand 65 jaar wordt. Binnen de afdeling GGZ voor Ouderen diagnosticeren en behandelen we ouderen met een (ernstige) psychiatrische aandoening. Onder een ernstige psychiatrische aandoening vallen psychotische stoornissen, bipolaire stoornissen (manisch depressiviteit) en ernstige depressies, maar geen dementiesyndromen. 
Behandeling bij ouderen is anders dan de behandeling bij volwassen, onder andere vanwege lichamelijke problemen, geheugenproblemen en/of een veelvoud aan verschillende soorten medicatie. De zorg wordt hierdoor complexer en vraagt om meer specialisatie en expertise.

 

Zorg van hoge kwaliteit

Met GGZ voor Ouderen bieden we zorg van hoge kwaliteit voor iemand met een ernstige psychiatrische aandoening. Dat doen we met stepped-care behandeling (een stappenplan waarbij zo weinig mogelijk stappen worden ingezet om resultaat te boeken) en matched care (de juiste behandelaar met expertise die de patiënt nodig heeft) en door de patiënt actief te betrekken in het opstellen van zijn of haar eigen behandelplan.

Eerst brengen we de specifieke problemen nader in kaart (intake-diagnostiekfase), vaak met behulp van informatie uit het verleden. Als de hulpvraag duidelijk is, zal een voorstel tot behandeling (het behandelplan) worden besproken. In overleg met de patiënt en eventueel zijn of haar familie worden de diverse behandelopties ingezet en regelmatig samen geëvalueerd. 
Bij GGZ voor Ouderen hebben we een uitgebreid scala aan behandelmogelijkheden: psycho-educatie, casemanagement, farmacotherapie en bijwerkingenpoli, psychologische behandeling (bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie en EMDR), groepsbehandelingen voor patiënten en voorlichtingsbijeenkomsten voor familie.

 

Consultatie en bijscholing

Naast de diagnostiek en behandelmogelijkheden voor patiënten, bieden we professionals in de zorg de mogelijkheid voor consultatie en bijscholing op het gebied van ernstige psychiatrische aandoeningen bij ouderen.