AltraCura - Gespecialiseerde Thuisbegeleiding en Behandeling

EMDR bij trauma en PTSS

Iedereen maakt vervelende of moeilijke dingen mee in het leven. Maar sommige mensen maken wel heel ernstige gebeurtenissen mee. Zoals een bijna-doodervaring, seksueel misbruik, verkrachting, een gewelddadige partner, een ernstig verkeersongeval, zelfmoord van een dierbare, zware pesterijen op school en nog veel meer. Een heel erg negatieve gebeurtenis noemen we ook wel een trauma.

Soms lukt het niet om zo’n trauma een plekje te geven en ontwikkel je een psychiatrische stoornis, genaamd PTSS (post-traumatische stress-stoornis). Je kunt dan bijvoorbeeld aan niets anders meer denken dan het trauma. Soms komen die gedachten zomaar uit het niets en lijkt het alsof je opnieuw midden in dat traumatische moment zit. Het is dan net echt. Zoiets noemen we flashbacks. Je kunt dan ook heel erge angst voelen. Als dit je overkomt, kun je vaak ook minder goed slapen. Of je vlucht in drugs en alcohol.

Binnen de behandeltak van AltraCura kunnen we je trauma een plek in je leven geven aan de hand van de therapie EMDR.

EMDR is een therapie die helpt om trauma’s te verwerken.

Bij deze therapie is het de bedoeling dat je terugdenkt aan de traumatische gebeurtenis. Terwijl je dat doet, moet je ook een andere taak uitvoeren, zoals met je ogen de vingertoppen van de therapeut volgen. Omdat je twee dingen tegelijk doet, worden je gevoelens die horen bij het trauma steeds minder heftig. Tot je op een gegeven moment kunt terugdenken aan het trauma zónder die heftige gevoelens. 

EMDR bij trauma en PTSS