AltraCura - Gespecialiseerde Thuisbegeleiding en Behandeling

GGZ voor ASS en ADHD

GGZ voor Autismespectrumstoornissen en Aandachtstekortstoornissen

Net als andere ontwikkelingsstoornissen, zijn autismespectrumstoornissen (ASS) en aandachtstekortstoornissen met of zonder hyperactiviteit (AD(H)D) aangeboren. De informatieverwerking in de hersenen verloopt anders dan normaal, waardoor de kans op gedragsproblemen en psychische problemen groter is dan gemiddeld.

 

Wat is ASS?

Bij ASS is er sprake van problemen op het gebied van het sociaal functioneren, de communicatie, het ontwikkelen en/of onderhouden van vriendschappen en is er sprake van rigiditeit en/of dwangmatigheid. Daarnaast is er vaak sprake van over- of ondergevoeligheid voor omgevingsprikkels.

De kernsymptomen van ASS zijn niet behandelbaar, maar mensen met ASS kunnen door meer inzicht in de eigen problematiek wel leren om hier beter mee om te gaan en hun omgeving erop aanpassen. De comorbide (bijkomende) psychische problemen zoals angst, depressie, eetstoornissen, slaapstoornissen en psychosomatische klachten zijn vaak wel goed te behandelen. Hiervoor is het belangrijk te weten dat deze problemen vaak niet los gezien kunnen worden van ASS en ook in deze context behandeld moeten worden.

 

Wat is AD(H)D?

Mensen met AD(H)D hebben moeite om hun concentratie voor langere tijd vast te houden, hebben moeite met plannen en organiseren, kunnen lange(re) termijn doelen niet goed vasthouden en zijn snel(ler) afgeleid. Vaak, maar niet altijd, komen deze aandachtsproblemen samen voor met hyperactiviteit en/of impulsiviteit.

De juiste behandeling kan de symptomen tot ongeveer 70% verlichten. Daarnaast zijn zelfinzicht en omgevingsondersteuning belangrijke factoren in de behandeling om terugval in comorbide psychische stoornissen (o.a. angst, depressie en slaapstoornissen) in de toekomst te voorkomen.