AltraCura - Gespecialiseerde Thuisbegeleiding en Behandeling

GGZ voor ASS en ADHD

Wie zijn wij?

GGZ voor ASS en ADHD biedt hulp aan mensen met psychische problemen bij (een vermoeden van) autismespectrumstoornissen (ASS) en aandacht– en concentratiestoornissen, al dan niet met hyperactiviteit of impulsiviteit (ADHD).

Naast diagnostiek bieden wij poliklinische behandeling voor psychische klachten die samenhangen met (gevolgen van) ASS en/of ADHD. Hierbij wordt rekening gehouden met informatieverwerkingsproblemen die een belangrijke rol spelen bij ASS en ADHD. Een belangrijk onderdeel van de behandeling bestaat uit psycho-educatie, waarin mensen hun sterke en minder sterke kanten beter leren begrijpen en ermee leren omgaan. Als het kan, wordt de omgeving bij de behandeling betrokken. In het kader van levensloopbegeleiding werken wij vaak nauw samen met de afdeling begeleiding van AltraCura. Farmacotherapie maakt eveneens regelmatig onderdeel uit van de behandeling.

 

Wat is ASS?

Bij ASS is er sprake van problemen op het gebied van het sociaal functioneren, de communicatie, het ontwikkelen en/of onderhouden van vriendschappen en is er sprake van rigiditeit en/of dwangmatigheid. Daarnaast is er vaak sprake van over- of ondergevoeligheid voor omgevingsprikkels.

De kernsymptomen van ASS zijn niet behandelbaar, maar mensen met ASS kunnen door meer inzicht in de eigen problematiek wel leren om hier beter mee om te gaan en hun omgeving erop aanpassen. De comorbide (bijkomende) psychische problemen zoals angst, depressie, eetstoornissen, slaapstoornissen en psychosomatische klachten zijn vaak wel goed te behandelen. Hiervoor is het belangrijk te weten dat deze problemen vaak niet los gezien kunnen worden van ASS en ook in deze context behandeld moeten worden.

 

Wat is AD(H)D?

Mensen met AD(H)D hebben moeite om hun concentratie voor langere tijd vast te houden, hebben moeite met plannen en organiseren, kunnen lange(re) termijn doelen niet goed vasthouden en zijn snel(ler) afgeleid. Vaak, maar niet altijd, komen deze aandachtsproblemen samen voor met hyperactiviteit en/of impulsiviteit.

De juiste behandeling kan de symptomen tot ongeveer 70% verlichten. Daarnaast zijn zelfinzicht en omgevingsondersteuning belangrijke factoren in de behandeling om terugval in comorbide psychische stoornissen (o.a. angst, depressie en slaapstoornissen) in de toekomst te voorkomen.

 

Wanneer kunnen wij helpen?

Wij kunnen jouw helpen,

 • als je 18 jaar of ouder bent.
 • als er sprake is van (een vermoeden van) een autismespectrumstoornis of ADHD.
 • als je last hebt van psychische klachten waardoor je in je dagelijks leven problemen ondervindt.
 • als je gemotiveerd bent om samen met je behandelaar je problemen te begrijpen en aan te pakken.
 • als je door de huisarts naar ons wordt doorverwezen.

 

Bij welke problemen kan ik terecht bij AltraCura GGZ voor ASS en ADHD?

Wij kunnen je helpen als je (een vermoeden van) ASS en/of ADHD en psychische problemen hebt.

Denk naast diagnostiek en psycho-educatie bijvoorbeeld aan behandeling voor de volgende problemen:

 • Depressieve klachten (o.a. verdrietig, somber).
 • Angstklachten (o.a. onrust, dingen niet durven).
 • Trauma’s (o.a. herbelevingen, hyperalert zijn).
 • Stemmingswisselingen (prikkelbaar reageren).
 • Interactieproblemen (ruzies, eenzaamheid).
 • Sociale angst (angstig in contact met anderen).
 • Lichamelijke klachten door psychische spanningen (bijv. spierspanning, maag/ darmklachten).
 • Klachten die je belemmeren op belangrijke levensgebieden (relaties, studie, werk).