AltraCura - Gespecialiseerde Thuisbegeleiding en Behandeling

Behandeling bij AltraCura

Bij AltraCura kun je terecht voor begeleiding en voor behandeling van psychische problemen. Bij begeleiding is zorg en ondersteuning de insteek. Bij behandeling richten we ons op herstel of vermindering van klachten

Behandeling door AltraCura

AltraCura SGGZ biedt specialistische behandeling voor mensen van 18 jaar en ouder met een licht verstandelijke beperking (LVB) of zwakbegaafdheid en voor mensen van 18 jaar en ouder met autismespectrumstoornissen en aandachtstekortstoornissen (ASS-ADHD)

Dat betekent dat je bij ons terecht kunt voor specialistische zorg bij ernstige psychische of psychiatrische klachten.

Ons team (psychiater, psycholoog en verpleegkundig specialist) biedt zorg op het gebied van diagnostiek en behandeling.

Als je bij ons in behandeling komt, woon je thuis. Je komt naar ons kantoor in Geleen voor de afspraken. 

AltraCura kan geen behandeling bieden als je een Wlz-indicatie of een aanvraag op een Wlz-indicatie hebt. Mocht je hier vragen over hebben, neem contact op met het secretariaat: 046-2089910.

Cliëntenraad

AltraCura probeert haar cliënten en patiënten zo veel mogelijk te betrekken bij de bedrijfsvoering. Daartoe is een cliëntenraad ingesteld, waar men als (ex)cliënt of (ex)patiënt aan kan deelnemen. Voor meer informatie, klik hier. 

Klachten

AltraCura doet haar best om alle patiënten naar tevredenheid te behandelen. Mochten er toch klachten zijn, zie de klachtenprocedure hier.

Behandeling bij AltraCura