AltraCura - Gespecialiseerde Thuisbegeleiding en Behandeling

Algemene voorwaarden

Op de zorg- en dienstverlening van AltraCura zijn de algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf van Actiz/BTN (2010) van toepassing evenals de algemene voorwaarden GGZ van de SER (2012), voor zover deze laatste geen betrekking hebben op verblijf en voor zover genoemde voorwaarden niet strijdig zijn met de overeenkomst tussen zorgaanbieder en de diverse gemeenten. Daarnaast is van toepassing hetgeen in de meest recente versie van de cliënteninformatiebrochure van AltraCura opgenomen is.

Algemene voorwaarden zorg zonder verblijf (pdf)
Algemene voorwaarden GGZ 2017 (pdf)